Szukamy zaangażowane osoby do obsługi godzin otwarcia warsztatu samopomocy przy Großen Scharrnstraße.
We are looking for dedicated people who wants to ensure the opening hours of the repair café in Großen Scharrnstraße.
Wir suchen Engagierte, die die Öffnungszeiten unserer Selbsthilfewerkstatt in der Großen Scharrnstraße mit absichern.
Repair Café in Große Scharrnstraße 17 A
zeitbankczasu@slubfurt.net
Anstiftung

Herzlich willkommen auf der Seite der ZeitBankCzasu!
Welcome to the website of ZeitBankCzasu!
Serdecznie witamy na stronie ZeitBankCzasu!

Na bazie tu przedstawionych ofert, a potem także towarów powstanie lokalna waluta. Na początku liczymy przede wszystkim na mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą, ale chętni z okolicy też są mile widziani.

By nasza regionalna waluta nabrała wartości, potrzebujemy Was. Proszę wnosić do nas oferty, umiejętności, zainteresowania, a także zostawić dane kontaktowe, a w ten sposób staniecie się częścią naszego walutowego obszaru!

Na początku roku kalendarzowego 2014 wydaliśmy monety, które powinny ułatwić wymianę oferowanych dóbr i usług.

Życzymy miłego przeglądania ZeitBankCzasu!


On the basis of service offerings and later on also products, a regional currency will be developed. In the beginning, especially inhabitants of Slubice and Frankfurt (Oder) will be included, but we can also imagine an extension.

To make our regional currency valuable, we need your offer. Register your offers, your abilities, your hobbies with us, leave the contact details that you prefer and become a part of our currency area.

At the beginning of 2014, we distributed coins, which shall ease the exchange of services and goods.

Enjoy browsing ZeitBankCzasu!


Auf der Grundlage des hier veröffentlichten Angebots an Dienstleistungen und später auch Gütern wird eine Regionalwährung entstehen. Anfangs sollen vor allem Bewohner von Slubice und Frankfurt (Oder) einbezogen werden, aber wir können uns durchaus eine Ausdehnung vorstellen.

Um unsere Regionalwährung wertvoll zu machen, benötigen wir Ihr Angebot. Tragen Sie Ihre Angebot, Ihre Fähigkeiten, Ihr Hobby bei uns ein, hinterlegen Sie die Kontaktmöglichkeiten, die Ihnen am Liebsten sind und werden Sie so Teil unseres Währungsgebietes.

Zum Beginn des Kalenderjahres 2014 haben wir Münzen ausgeben, die den Tausch der angebotenen Dienste und Güter erleichtern sollen.

Viel Spaß beim Stöbern in der ZeitBankCzasu!

oferty · Angebote · Offers

Aktuell gibt es in der ZeitBankCzasu 27 Angebote
At the moment, there are 27 offers on ZeitBankCzasu
Aktualnie w ZeitBankCzasu jest 27 oferty

 
Deutsch und gute laune

von Peter Völzke

 
Co mi pomoże być dobrym szefem?

Retoryka - (wewnętrzna komunikacja - zewnętrzna komunikacja)

Postawa - wyraz, co Ci odróżni od innych!

Sprawdzanie przeciwnika...

Wykorzystanie odpowiednej sytuacji ...


Kurs weekendowy - 16 godz - sobota i niedziela po 8 godz.
25 Euro od osoby - jako wzrot wydatkóow


Was hilft mir, ein gute Chef zu sein?

Rhetorik - (Innere Kommunikation - Äußere Kommunikation)

Haltung - Ausdruck, was Dich von anderen unterscheidet.!

Prüfung Deines Gegenüber ...

Ausnützung der entsprechenden Situation.


Wochenendkurs - 16 Stunden - Samstag und Aonntag je 8 Stunden.
25 Euro pro Person - als Aufwandsentschädigung

von Wolf B. Kreher

 
jakie sa sytuacjię?
akcja - reakcja
Sytuacja: jestem sam
Sytuacja: kto - komu
Sytuacja: dlaczego?

i tym podobne

cwiczenie przygotujące dla przyszłych aktorów i dla interesujących

kurs ten w języku polskim i niemieckim - !

na koncu:

TEKST i SYTUACJA i NASTWIENIE (moje) i POSTAWA i ZACHOWANIE


kurs dla talentowanych i ludzi, którzy uważają, że nie mają telentu ...

Wstęp za 16-godzinowy kurs (sobota i niedziela po 8 godzin) 25 Euro = 100 zł od osoby jako zwrot wydatków.


Kierownikiem kursu - Wolf B Kreher:
"Jestem od 40 lat aktorem i reżyserem w Niemczech i w Polsce.
Od 40 lat mówię po polsku.
Pracowałem w profesjonalnymi o amatorskymi aktorami - przeważnie z Amatorami.


Was sind das für Situationen?
Aktion - Reation
Situation: ich bin allein
Situation: wer - wem
Situation: warum?

und solche ähnliche

Übungen vorbereitend für künftige Schauspieler und Interessenten.

Kurs in deutscher und polnische Sprache.

am Schluss des Kurses:

Text und Situation und Einstellung (moje) und Haltung und Verhalten...


Kurs für talentierte und solche, die glauben, dass sie kein Talent haben...

Eintritt in diesen Kurs (16 Stunden - Samstag und Sonntag je 8 Stunden)
25 Euro = 100 zł je Person als Aufwandsentschädigung.

Der Leiter des Kurses - Wolf B. Kreher:
"Ich bin seit 40 Jahre bin ich Schauspieler und Regisseur in Deutschland und in Poland.
Ich habe mit mit professionellen und Amateur-Schauspielern gearbeitet - vorwiegend mit Amateuren.

Claire-Waldoff-Promenade
11

von Improwizajia - Improvisation

 
Zapraszam na spektakle i spotkania organizowane w TeatrzeNieAktorów pod adresem Szczecin, ul. Piotra Skargi 1. Wstęp zawsze jest wolny. Repertuar zwykle znajduje się na fb teatru (www.facebook.com/TeatrNieAktorow/) i fundacji (www.facebook.com/partnerstwoszczecin/).
Welcome to the performances and meetings organized in TeatrNieAktorow, at the address: Szczecin, Piotra Skargi St. 1. Entry is always free. The repertoire usually located on fb theater (www.facebook.com/TeatrNieAktorow/) & fundation (www.facebook.com/partnerstwoszczecin/).
Szwoleżerów

von Partnerstwo (fundacja)

 
- Deutschunterricht (auch per Skype)
- Stadtführung Berlin

von Kristof Kannegiesser

 
Wimpern Stylist Slubice/Frankfurt/Rzepin/Osno
Przedluzanie i zageszczanie rzes, metoda objetosciowa Slubice/Frankfurt/Rzepin/Osno

von K.

 
Reparaturservice von handy´s, Smartphohne´s, Laptop´s, Pc´s und Spielkonsolen
Naprawa Serwis telefonów komórkowych, Smartphohne na laptopa,, PC i konsole do gier

von Pierre

 
Logogestaltung
Logo-design
Projektowanie logo

von Pawel Kolosza

 
MINIBAGGERARBEITEN ALLER ART
Der Einsatz unserer Minibagger garantiert Ihnen
die schnelle und zuverlässige Ausführung von:
Ausheben und Verfüllen von Gräben
(z.B. für Hausanschlüsse, sonstige Rohre und Leitungen)
Ausschachtung für Streifenfundamente,
Gartenteiche und Schwimmbecken
-Einplanieren von Flächen; Herstellung von Böschungen;
Ausschachtung von Bodenplatten, Garagen
Durchführung von Abrissarbeiten
(Abbruch und Rückbauarbeiten auch im Gebäudeinneren)
Ausschachtung der Hoffläche mit Befestigung des Untergrundes

Usługi minikoparką, solidnie, korzystnie z profesjonalnym operatorem.

Wystawiamy fakturę VAT

ceny do negocjacji!

- Wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne,
- wykopy pod fundamenty budynków,
- wykopy pod fundamenty ogrodzeń,
- wykopy wewnątrz budynków,
- wykopy pod oczka wodne,
- wykopy pod szamba, oczyszczalnie ścieków,
- wykopy pod sieci telekomunikacyjne, energetyczne,
- wykopy pod sieci gazowe,
- korytowanie terenu pod kostkę,
- skarpowanie i niwelacja terenu,
- drenaż i odwodnienie terenu,
- usuwanie korzeni drzew,
- nawadnianie ogrodów,
- prace ziemne,

Obszar usług:
Sulęcin, Słubice, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą, Ośno Lubuskie, Kowalów, Górzyca, Cybinka, Kunowice, Frankfurt nad Odrą

von Wykopy minikoparką/ Minibaggerarbeiten aller Art!

 
szukanie ofert pracy,pisanie zyciorysow i CV,wysylanie online
Arbeitsangebote suchen,Bewerbungen,Lebenslaufe schreiben und online abschicken

von Alex

 
Unterstützung bei rechtlichen Problemen
Pomoc prawna
Support on legal problems

von Aleksander Vetter

 
Hilfestellung bei Behördenproblemen (Alg II, Wohngeld, Sozialhilfe, ... )
Succor at problems with authorities

von Wawrzyniak Achim

 
Unterstützung bei technischer Patentierung, "Erfinder-Beratung"
Support on technical patenting, "inventor consulting"
Pomoc w technicznym patentowaniu, doradzanie wynalazcom

von Roland Röder

 
gardening project
gartenprojekt
projekt ogrodu

von Anna Anisko

 
Tandem: a german speaks polish to me, I speak german. So both of us learn.
Tandem:
osba-Niemiec rozmawiala by ze mna przez skype po polsku, a ja po niemiecku. Oboje ucymy sie w ten sposob jezyka sasiada.
Tandem:
ein Deutscher spricht mit mir Polnisch, aber ich spreche Deutsch. Wir lernen beide.

von Wazinska Marzena

 
Making of dolls, talking about dolls
Robienie Kukielek, rozmowy o kukielkach (tez po niemiecku)
Herstellung von Puppen und Gespräche über Puppen

von Hanka Billert

 
Assistance for parents (problems with children)
Assistance for handicapped persons
Assitance for persons in difficult circumstances
Beratung für Eltern mit Kindern (Probleme mit Kindern)
Beratung für Menschen mit Behinderung (SGB u.a.)
Beratung für Menschen in schwierigen Lebenslagen

von Kerstin Welke

 
verschiedene Handarbeits- und Kreativtechniken auch für Kinder (Malen auf Seide und Stoff ebenso Drucktechniken; Stricken; Häckeln; Filzen, Auarellmalen u.a.)
Various types of handicrafts and creative work – for children also (painting on silk and cloth, printing as well; knitting, crocheting, felting, watercolour painting and others)

von Kerstin Welke

 
Stworzenie Grupy Teatru Off z członkami polskimi jak i niemieckimi.
(Amatorzy i profesjonalne Aktorzy - pojekt za projektem)

Brainstorming dla interesujących. - Zameldowanie pod numerem +49-173-8128095

Casting: Każdę pierwszę sobotę w miesiącu o godz. 10-tej

Na przyklad:
"Emkigranci"- Stamislawa Mrożka
"Adam i Ewa" - Piotra Hacksa
"Zapałka" - Salomona
"Wycieraczka" - Bajesiu
i. t. p.
Schaffung einer Off-Theatergruppe mit polnischen und deutschen Mitgliedern.
(Amateure und Profi-Schauspieler - Projekt auf Projekt)

Brainstorming fuer Interessenten.


Zum Beispiel:
"Emigranten" - Stanisław Mrożek
"Adam und Ewa - Peter Hacks
"Streichholz" - Salomon
"Die Fu+matte" - Baiesu

von Wolf B. Kreher

 
Przygotowanie programów zwiedzania i pilotaż - Brandenburgia, Berlin, Polska
Programm Vorbereitung und Führung - Berlin-Brandenurg, Polen

von Adam Poholski

 
Polnisch
polski
Polish

von Pawel Kolosza

 
Ernährungsberatung
porady w zakresie odżywiania
dietician

von Pawel Kolosza

 
oprowadzenie po Słubicach, Frankfurcie i regionie granicznym
Führung in FFO, Slubice und der Grenzregion
guided tour through Slubfurt and border region.

von Pawel Kolosza

 
kurs joggingu dla początkujących
jogging
Jogging

von Pawel Kolosza

 
tlumaczenia niemiecko-polskie dokumento itp.;porady prawne
translating polish-german. advice for law problems
Übersetzung von Dokumenten Deutsch- Polnisch.Rechtsberatung.

von Weronika Gawin

 
teaching Esperanto
Esperanto Unterricht
lekcje esperanto

von Ronald Schindler

 
Esperanto Übersetzungen
Esperanto
Esperanto

von Ronald Schindler

Prośby · Gesuche · Wanted

There are 7 requests on ZeitBankCzasu currently
Aktualnie w ZeitBankCzasu jest 7 Prośby
Aktuell gibt es in der ZeitBankCzasu 7 Gesuche

 
Mittelalter leben und spass

von Peter Völzke

 
Polnischunterricht

von Kristof Kannegiesser

 
brauche jemand der mir hilft eine isolvenz anmelden

von Alex

 
Backen (Kuchen und Brot), Workshop zum Bildendenkunst, Kunstleriche Wandgestaltung, Bildmalerei, ex libris
wypieki ciast i chleba, warsztaty plastyczne, artystyczne malowanie scian, malowanie obrazow, ex libris

von Joanna Hanc

 
Hilfe bei Behördengängen, Begleitung im Alltag, Übersetzungshilfe (pl.<-> dt.)
pomoc w sprawach urzedowych, pomoc w sprawach codziennych, pomoc w tlumaczeniu pl-niemiecki (slownie)

von Wioletta Schmidtbauer

 
Suche Mitjogger
Szukam współbiegaczy

von Pawel Kolosza

 
Jednodniowe wycieczki rowerowe
Eintägige Fahrradausflüge

von Pawel Kolosza